Kampagnen mod Atomvåben

Et af de mest brændende politiske spørgsmål i efterkrigstiden var spørgsmålet om faren for atomkrig. I 1959-60 var Scharnberg med til at organisere demonstrationer på Århus Havn mod skibe, som myndighederne nægtede indeholdt Nike og Honest John-raketter – forberedte til atomvåben. Raketterne var ombord!

I 1960 deltog Hanne og Carl Scharnberg i en engelsk march mod atomvåben fra Aldermaston til London. Tilbage i Danmark tog Scharnberg initiativ til at danne den danske Kampagnen mod Atomvåben – herunder arbejdet mod forsøg med kernevåben i øst og vest. Kampagnen arbejdede politisk i årene 1960-66. I den periode var Scharnberg en af landets mest benyttede foredragsholdere og debattører. Unge mennesker, der mødte ham i den periode, fortæller om hans formidable evne til at få andre mennesker til at tro på deres egne evner – et spor, der siden kom til at præge hans digtning.

Fredsdemonstration med fakler
Atommarch med A og D

Kampagnen fik trods mediernes og adskillige politikeres forsøg på hetz stor folkelig tilslutning. Ikke mindst gennem de mange protestmarcher. Kampagnen mod Atomvåben arbejdede utraditionelt og udenomsparlamentarisk. Man kan sige, at mange af 1970-80'ernes græsrodsorganisationer uden tvivl – måske uden at vide det - er inspireret af Kampagnens måde at arbejde politisk på.

Carl Scharnberg udgav i 1965 bogen «Det kan nytte – artikler og erfaringer 1960-65» (Borgen, 1965), hvori Kampagnens arbejdsmåde, politiske sigte og resultater er beskrevet.