Levefællesskabet Hertha - en landsby i landsbyen Herskind, som ligger i Galten Kommune. Herthas mål er at gøre plads til psykisk handicappede. Hertha fik en pris til beplantning af området, som bliver offentligt tilgængeligt.

Demosgruppen, der i sin tid opstod som en del af bevægelsen mod USA's krigsførelse i Vietnam. Gruppen fik en pris for sit helt aktuelle arbejde med at afsløre nynazistiske grupper.

De jordløse i Brasilien. Bevægelsen Sem Terra fik en pris for sit arbejde for jordreformer i et land, hvor 1% ejer halvdelen af jorden, mens 15 millioner bønder intet ejer.

Multikulturel Forening for sit arbejde i Gjellerupparken i Aarhus med at bringe mennesker med forskellig kulturel baggrund sammen om at udvikle aktiviteter i området.

Share: