Hoybun. Organisationen arbejder for at skabe forståelse for den kurdiske sag i den danske befolkning. Organisationen støtter kurdiske kunstnere, der udstiller og udgiver musik i Danmark.

Støt Tuzlas skoler. I landsbyen Tuzla i det nordlige Bosnien arbejder serbere, kroater, muslimer sammen om skoleprojekter, som skal vise verden, at der kan skabes tolerance og indbyrdes forståelse i det tidligere Jugoslavien.

Nu-er-det-nok-Kampagnen. Pludselig stod der 10.000 unge på gaden og demonstrerede for bedre uddannelsesforhold. Prisen blev givet som en opmuntring til at fortsætte arbejdet.

Arbejdsgruppen Energi Debat, der udgiver pjecer og debatoplæg for at fremme en bæredygtig udvikling inden for energi- og miljøområdet i Danmark.

Grundlovsværn 1997 for sit arbejde mod EUs Schengenkonvention.

Beboergruppen Skansen. I Nørresundby købte en gruppe nynazister et hus i et kvarter, hvor beboerne ikke havde til sinds at lade dem drive deres propaganda i fred. Beboerne fik en pris som opmuntring til at fortsætte arbejdet.

Filminstrukøren Ib Markwardt fik en pris som bidrag til udgifterne til hans næste film, som vil rejse debat om terrorens væsen.

Share: