Womens Forum, Kljus i Nordvestbosnien - et kvindeforum der arbejder på forsoning i dette område, hvor social- og sundhedsvæsenet ligger i ruiner efter borgerkrig. Tidligere minister Birte Weiss (S) bragte prisen videre.

Foreningen "Børn, kunst og billeder", der både er vidensbank og rådgivningscenter for folk, som vil oprette billedskoler og organisere børnekulturprojekter.

Initiativet "Nej til Krig". Bevægelsen er opstået for at yde modstand mod den ulovlige besættelse af Irak. Prisen går til at støtte kommende aktiviteter.

Dagbladet Information, der modtog bidrag til trykning af ekstra oplag af avisens tillæg "Fredens Missiler?" Journalisterne Jørgen Dragsdahl og Jørgen Steen Nielsen har skrevet tillægget, som rejste debat om Danmarks rolle og Grønlands placering i de amerikanske missilskjoldsplaner.

Share: