Frank Grevil, der som ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste offentliggjorde papirer, der afslørede det tynde grundlag for krigen mod Irak. Grevil blev dømt ved Byretten: et halvt års fængsel samt betaling af sagen omkostninger. Fonden betaler en kampagne, som skal skal holde Grevil skadesløs for sagsomkostninger, hvis han dømmes ved Landsretten.

Grundlovskomiteen vedr. Irakkrigen for sit ihærdige arbejde for at få en domstols afgørelse af det retslige grundlag for den danske deltagelse i Irakkrigen.

Peter Abrahamsen, der gennem hele sit liv bakket om den folkelige musik og sang. Peter har også sat musik til og sunget Carls tekster. Fonden kvitterer og bidrager til hans nye guitar.

Share: