Human Rights March & Kvinder i Dialog for initiativet og det store arbejde med at få overholdt menneskerettighederne i Palæstina. Prisen skyldtes ikke mindst støtten til indsatte kvinder og børn i israelske fængsler.

CD og bogprojektet 'Mod Kalenderen' - en samlet udgivelse med 8 sonetter af digteren Erik Stinus, sat i musik af Per Warming. Erik Stinus har gennem en menneskealder udgivet digte med et solidarisk og internationalt perspektiv.

Share: