Støttegruppen for de tvangsudviste irakere, Kirkeasyl, modtog pris for at støtte de mange initiativer både i og uden for kirken for at skabe opmærksomhed om irakernes umenneskelige situation

Bogprojektet '8210' ved børn og lærer Kurt Harrits på den tidligere Frydenlundskole i Århus Vest. Gennem ordleg om 8210 og kvarteret blev det til 118 digte om børnenes oplevelse af deres tokulturelle virkelighed. Bogen blev trykt og uddelt til skolens børn og forældre ved skolens lukning i 2008. Prisen gør det muligt at genoptrykke bogen og fordele den som inspiration til andre skoler med tokulturelle børn, ligesom den også vil blive sendt til Folketingets medlemmer til mulig eftertanke.

Initiativet 'Lighed i sundhed' - der på forskellig vis arbejder på at insistere på udviklingen af det offentlige sundhedsvæsen som det bærende tilbud til alle borgere.

Share: