Fredsvagten, der siden 2001 har været til stede foran Christiansborg for at insistere på fredens mulighed - samlet mere end 4.000 dage. Fredsvagtens formål er at kæmpe for: Ja til global retfærdighed, udryd fattigdom- ikke de fattige. Ja til enkel og bæredygtig livsglæde og global solidaritet. Skoler i stedet for bomber!

Gruppen af litthauiske kvinder på gartneriet Rosa, der støttet af 3F, Rymarken Aarhus satte sig op mod uværdige arbejdsforhold og viste befolkning og politikere konsekvenserne af social dumping.

Share: