Tre priser uddelt i 2015

Tre priser uddelt i 2015

24. oktober 2015 - 11:44

Fotos: Kirsten Harrits 

Prisuddelingen 10. juni 2015 blev indledt med en varm velkomst af Lang­søhus’ forstander, Jan Aas Christensen, til kursister og gæster. Han fortalte bl.a. om de mange positive reaktioner på skolens nye udsmykning på Carl-gangen med opsætningerne af hans digte og tekster fra Uofficielle Synspunk­ter.

jan 2015.jpg

Pris til 'Total Protest Camp'

Årets første pris på 15.000 kr. gik til ’Total Protest Camp’, der på det tidspunkt i 316 dage i træk havde arrangeret protestsang ved det franske To­tals skifergasboring ved Dybvad i Vendsyssel. Anne Marie Kristensen mod­tog prisen på aktivisternes vegne og fortalte om risikoen ved boringen, den såkaldte fracking, og om den støtte aktivisterne modtog fra nær og fjern.

Total Protest Camp.jpg

Medlem af bestyrelsen Kjeld Richter-Mikkelsen overrækker pris til Total Protest Camp ved Anne Marie Kristensen. Under takketalen blev en optegnelse af boringernes skadelige konsekvenser foldet ud blandt tilhørerne i salen. 

Læs mere på facebook.com/totalprotest - herunder også om, at boringen si­denhen er indstillet.

'Godhavnsdrengene' hædret

Årets anden pris på 15.000 kr. blev overrakt til foreningen ’Godhavnsdren­gene - foreningen for børnehjemsbørn’, der kæmper for en undskyldning fra den danske stat for de overgreb, der fandt sted over for børnene på Godhavn og mange andre børnehjem især i 1950-60’erne. Foreningen har rejst sagen retsligt; fået afvisning ved Byretten, men anket til Landsretten.

Arne Roel Jørgensen og Poul Erik Rasmussen modtog prisen på for­eningens vegne, der indtil videre skal udrede sagsomkostninger ved retten. De fortalte bl.a. om den kommende film og tv-serie ”Der kommer en dag”, der sætter fokus på børnenes forhold.

 Godhavnsdrengene.jpg

'De Splittergales' kulturindsats

Aftenens sidste pris også på 15.000 kr. gik til foreningen ’De split­tergale’ - en musik og gøglertrup, der blev dannet i 1990. De fleste af grup­pens medlemmer har en sindslidelse, og overalt hvor gruppen optræder og turnerer såvel i ind- som udland, nedbryder de tabuerne omkring det at være sindslidende. Samtidig er gruppen med til at holde de gamle gøgler- og gård­sangertraditioner i hævd.

Prisen blev modtaget af daglig leder, musiker Jacob Hogrebe, og der­efter gav fire af gruppens medlemmer en række muntre numre fra gruppens forestillinger.

Splittergale Jacob.jpg

Splittergale.jpg

Læs mere på www.desplittergale.dk/

 

Endnu en tankevækkende, bevægende og medrivende aften med Carl-fonden på Langsøhus...

Tags: