Tre priser uddelt i 2015

Tre priser uddelt i 2015

24.10.2015 - 11.44

Fotos: Kirsten Harrits

Prisuddelingen 10. juni 2015 blev indledt med en varm velkomst af Lang­søhus’ forstander, Jan Aas Christensen, til kursister og gæster. Han fortalte bl.a. om de mange positive reaktioner på skolens nye udsmykning på Carl-gangen med opsætningerne af hans digte og tekster fra Uofficielle Synspunk­ter.

jan_2015.jpg

Pris til 'Total Protest Camp'

Årets første pris på 15.000 kr. gik til ’Total Protest Camp’, der på det tidspunkt i 316 dage i træk havde arrangeret protestsang ved det franske To­tals skifergasboring ved Dybvad i Vendsyssel. Anne Marie Kristensen mod­tog prisen på aktivisternes vegne og fortalte om risikoen ved boringen, den såkaldte fracking, og om den støtte aktivisterne modtog fra nær og fjern.

Total_Protest_Camp.jpg

Medlem af bestyrelsen Kjeld Richter-Mikkelsen overrækker pris til Total Protest Camp ved Anne Marie Kristensen. Under takketalen blev en optegnelse af boringernes skadelige konsekvenser foldet ud blandt tilhørerne i salen.

Læs mere på facebook.com/totalprotest - herunder også om, at boringen si­denhen er indstillet.

'Godhavnsdrengene' hædret

Årets anden pris på 15.000 kr. blev overrakt til foreningen ’Godhavnsdren­gene - foreningen for børnehjemsbørn’, der kæmper for en undskyldning fra den danske stat for de overgreb, der fandt sted over for børnene på Godhavn og mange andre børnehjem især i 1950-60’erne. Foreningen har rejst sagen retsligt; fået afvisning ved Byretten, men anket til Landsretten.

Arne Roel Jørgensen og Poul Erik Rasmussen modtog prisen på for­eningens vegne, der indtil videre skal udrede sagsomkostninger ved retten. De fortalte bl.a. om den kommende film og tv-serie ”Der kommer en dag”, der sætter fokus på børnenes forhold.

Godhavnsdrengene.jpg

'De Splittergales' kulturindsats

Aftenens sidste pris også på 15.000 kr. gik til foreningen ’De split­tergale’ - en musik og gøglertrup, der blev dannet i 1990. De fleste af grup­pens medlemmer har en sindslidelse, og overalt hvor gruppen optræder og turnerer såvel i ind- som udland, nedbryder de tabuerne omkring det at være sindslidende. Samtidig er gruppen med til at holde de gamle gøgler- og gård­sangertraditioner i hævd.

Prisen blev modtaget af daglig leder, musiker Jacob Hogrebe, og der­efter gav fire af gruppens medlemmer en række muntre numre fra gruppens forestillinger.

Splittergale_Jacob.jpg

Splittergale.jpg

Læs mere på www.desplittergale.dk/

Endnu en tankevækkende, bevægende og medrivende aften med Carl-fonden på Langsøhus...