Carl Scharnberg

Her kan du læse en oversigtsartikel om Carl Scharnberg. Vil du vide mere om de enkelte emner, kan du klikke dig ind på undersiderne i menuen th. Nederst på siden findes link til en udfoldet artikel.

Carl Scharnberg Profil

Carl Scharnberg (1930-1995)
Carl Scharnberg blev født i et fattigt arbejder­hjem i Sønderjylland. Som ganske ung drog han ud i efterkrigstidens Europa. Oplevelserne kom til at præge hans videre liv. I 1960 tog han initiativ til Kampagnen mod Atomvåben. Han var aktiv i kampen mod USAs krig i Vietnam, lige­som han tog aktivt del i 1970’ernes og -80’ernes fredsbevægelser. Også børnenes liv optog Carl Scharnberg. I 1968 var han drivkraften i oprettelsen af ‘Børnenes Jord’ i Vrå. Samme år udsendte han det første nummer af ‘uofficielle synspunkter’ - tekster, digte og grafiske tryk, der skulle påvirke den offentlige debat. På hvert tryk skrev han: Eftertryk ses gerne! Ikke mindst fagforeninger gjorde i lokalbladene ofte brug af hans ord og tryk.

Kampen mod EF betød et vendepunkt i Carl Scharnbergs forfatteskab. Til da havde han ud­sendt en række novelle- og esseysamlinger og enkelte romaner. Nu begyndte han at formulere sig i korte lærestykker og digte. Hans tætte samarbejde med aktive i fagbevægelsen, hvor han ofte var foredragsholder, gav stof og retning til digtene.

Carl Scharnberg arbejdede alle årene som politisk aktivist. I perioden fra 1979 til slutningen af 1980'erne var han medlem af Danmarks Kommunistiske Parti, men valgte derefter igen at arbejde uden for de etablerede partipolitiske sammenhænge.

Når arbejdskampe og strejker opstod, var Carl Scharnberg altid klar til at skrive tekster, der kunne bruges i de faglige kampe. Da han 27. juni 1995 fyldte 65 år, fejrede han det med et solidaritetsarrange­ment i Esbjerg sammen med de strejkende Ribus-chauffører. 2. oktober 1995 døde Carl Scharnberg - på talerstolen midt under et fore­drag i SiD, Hjørring.

Carl Scharnbergs Uoffcielle Fond
I 1997 dannede en række faglige repræsentanter, Carls venner og familie ’Carl Scharnbergs Uofficielle fond solidaritet, menneskeret og fred’.

Fonden har stået bag en lang række genudgivelser af Carls digte og postkortbøger, filmen ”Det nye sker – portræt af aktivisten og digteren Carl Scharnberg’ og CD’en ’Ildsjæl’ med Rasmus Broe. Fonden uddeler hvert år på Langsøhus priser til aktivister, der i forhold til solidaritet, fred, miljø og kunst arbejder i Carls ånd.

Læs mere om fonden

Vil du læse en udfoldet artikel om Carls liv og virke, kan du finde den på sitet leksikon.org