Trykte udgivelser

Som et af sine formål arbejder fonden for, at Carls digte og tekster fortsat kan læses og bruges.

Digte skal fortsat leve
Fonden står bag en række bogudgivelser med udvalg af Carls digte. Siden fondens oprettelse i 1997 er der foreløbig udgivet 3 bøger: 'Læredigte', 'Midt i en tid', 'Hører du ...', Disse er ikke udgivet med salg for øje; i Carls ånd er bøgerne trykt for at kunne uddeles - og bruges. De er derfor distribueret til fondens netværk af omkring 300 faste støtter, ligesom de er brugt til uddeling ved fx faglige kongresser.

Alle bøger kan dog lånes via biblioteker - det gælder også alle Carls oprindelige udgivelser af digtsamlinger. Den første lille samling hed «Læredigte» og udkom i 1972. Den er genudgivet af Carl Scharnbergs Uofficielle Fond i 1997.

Carl Scharnberg Læredigte

Op gennem 1970-80'erne udgav Carl Scharnberg en lang række digtsamlinger. Avisernes litteraturanmeldere gav dem sjældent pæne ord med på vejen. Men digtene blev trykt i store oplag og læst og brugt i faglige og politiske sammenhænge - noget ikke mange digtere oplever i levende live. I denne periode fik Scharnberg tilnavnet «arbejderklassen digter» og «den røde digter fra Vrå». I 1982 udsendte Forlaget Tiden «Samlede digte 1972-82». Et udvalg af digtene er genudgivet af fonden i samlingen
 'Hører du …' i  samarbejde med Husets Forlag i 2000.

Kunst og digte - på postkort

Carl Scharnberg 3 postkortbøger

I de mange år Carl Scharnberg stod bag udgivelsen af 'uofficielle synspunkter' havde han et omfattende samarbejde med tegnere, grafikere, designere og fotografer, der på forskellig vis skabte visuelle udtryk til tryk i udveksling med hans digte. Trykkene blev udsendt med 'uofficielle synspunkter' og flittigt brugt i fagforeningsblade, til opslagstavler mm., ligesom han ofte udsendte mapper med 6-8 sådanne tryk om forskellige teamer.

Denne tradition har vi i fonden gerne villet fortsætte, og derfor har vi udsendt foreløbig fire postkortbøger - de tre første i hhv 2003, 2010  og 2013. De medvirkende billedkunstnere og fotografer er dels nogle af dem, Carl selv samarbejdede med, dels yngre kunstnere og fotografer, der med nye fortolkninger har aktualiseret Carls digte. Bøgerne består af mellem 10-14 kort, der enten kan forblive i bogform eller rykkes ud og anvendes som særskilte postkort.

I 2016 udgav fonden en serie postkort koncentreret om situationen for og med flygtninge og indvandrere. Carl Scharnbergs digte og lærestykker herom var i dette tilfælde kombineret med illustrationer af den japanske kunstner Ykari Ochiai.

I 2019 udkom postkortbogen om temaet lighed - ulighed - fortrinsvist med genoptryk af tekster og illustrationer udsendt af Carl Scharnberg selv via 'uofficielle synspunkter'.

Postkortudgivelserne er finansieret af fonden ved hjælp af de løbende støttebeløb, som vi modtager fra såvel faglige organisationer som enkeltpersoner. De er optrykt i hhv 3000 og 4000 eksemplarer og uddeles i fondens netværk samt til faglige arrangementer.

De tidligere postkortudgivelser er udgået, mens det endnu er muligt at få eksemplarer af den fjerde til brug i faglige sammenhæng. Temaet er 'Lighed - ulighed'.

Brug af Carls digte
Faglige organisationer kan aftale bestilling af materialer hos fondens sekretariat ved at kontakte fondens kasserer, Kjeld Richter-Mikkelsen:
 › kjeld.richter.mikkelsen@gmail.com