Digtene kom til

I begyndelsen af 1970'erne var den politiske debat i Danmark præget af spørgsmålet om Danmarks tilslutning til EF eller ej. En nær ven sagde til Carl Scharnberg: "Vi har brug for korte, klare tekster". Det blev udslagsgivende. Scharnberg begyndte at skrive i en særlig kortform, der blev kendetegnede for hans digtning. Den første lille samling hed "Læredigte" og udkom i 1972. Den er genudgivet af Carl Scharnbergs Uofficielle Fond i 1997. Et af digtene lyder:

Videre …

Vi, der et kort øjeblik lå ned, lad os rejse os.

Vi, der et kort øjeblik var lammede, lad os bevæge os.

Vi, der bare er en dråbe i havet, lad os være rede til at blive den dråbe,

der får bægeret til at flyde over.

Giv aldrig magten over dig til mennesker der ønsker magt.

Giv magten til de magtesløse så de kan kaste den bort

og gengive mennesket dets værdighed.

I 1978 udsendte Carl Scharnberg i samarbejde med Det ny Notat, ugeavis for Folkebevægelsen mod EF, en Afrivningsalmanak – trykt i 30.000 eksemplarer. Året efter kom endnu en – denne gang var førsteoplaget 60.000. Afrivningsalmanakkerne blev også udsendt i Norge.Op gennem 1970-80'erne udgav Carl Scharnberg en lang række digtsamlinger. Avisernes litteraturanmeldere gav dem sjældent pæne ord med på vejen. Men digtene blev trykt i store oplag og læst og brugt i faglige og politiske sammenhænge - noget ikke mange digtere oplever i levende live. I denne periode fik Scharnberg tilnavnet "arbejderklassen digter" og "den røde digter fra Vrå". I 1982 udsendte Forlaget Tiden "Samlede digte 1972-82". Et udvalg af digtene er genudgivet i samlingen "Hører du …" (Husets Forlag, 2000).

Undervejs modtog Scharnberg en lang række priser som anerkendelse af hans politiske og kulturelle arbejde: Dansk Typograf Forbunds kulturpris, Sømændenes Forbunds kulturpris, PH-prisen, Lyngsie-prisen, Gelsted-Kirk-Scherfig-prisen og 60 SiD-afdelingers alternative kulturpris.