Carl Scharnbergs Uofficielle Fond

Fondens formål

Fonden blev stiftet 1. januar 1997. Dens formål er almennyttigt og almen velgørende. Fonden skal navnlig yde støtte, nationalt såvel som internationalt til:

  • Mennesker i arbejdskamp
  • Enkeltpersoner eller bevægelser, der med kunstnerisk-kulturelle udtryk arbejder for at fremme solidaritet.
  • Enkeltpersoner eller bevægelser, som arbejder for en fredeligere verden.
  • Enkeltpersoner eller bevægelsers arbejde til fremme af skabelsen af en balance mellem menneskers aktivitet og naturens bæreevne.  

Fonden uddeler typisk priser på: 10.-15.-20.000 kroner til projekter, som opfylder fondens formål.  

Fonden har tradition for at fejre sine prismodtagere en gang om året i juni måned - de senere mange år på 3Fs kursusejendom Langsøhus i Silkeborg, hvor Carl ofte var foredragsholder.  

Fonden kan ikke søges, men vi modtager gerne henvendelser med tips om mennesker eller bevægelser, der fortjener opbakning.

Du kan kontakte os her

Fondens bestyrelse

Fondens bestyrelse er selvsupplerende. Medlemmerne er:

Arne og Ditte Scharnberg

Yvonne Christensen, Den Offentlige Gruppe, 3F Aarhus

Søren Elsberg, fmd. 3F Aalborg

Hans Sørensen, fmd. 3F Horsens og LO Horsens/Hedensted

Claus Westergreen, formand for Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (3F)

Betina Lund, næstformand, 3F København

Kristian Gaardsøe, fmd. FOA Aalborg

Thomas Kruse, grafiker

Finn Sørensen, Folketinget (Ø)

Kjeld Richter-Mikkelsen

Jens Bak-Andersen