'Det nye sker'

Fonden har i 2005 udgivet filmen "Det nye sker - portræt af aktivisten og digteren Carl Scharnberg'.

Det nye sker

Filmen er tilrettelagt af Anne Lea Landsted, der i redigeringen af den 38 minutters lange dokumentarfilm har lagt vægt på at skabe et portræt af Carl Scharnberg som de uofficielles talerør. Det gjaldt i fredsarbejdet, i hans digtning, i arbejdet med at skabe Børnenes Jord i Vrå, i samarbejdet med fagligt aktive og med udsendelsen af »uofficielle synspunkter«.

Filmen skildrer Carls arbejde og liv gennem fortællinger fra venner og mennesker han arbejdede tæt sammen med: Helge Lorenzen, Knud Christensen og Thomas Kruse samt datteren Ditte Scharnberg. Fra faglige sammenhænge medvirker Arne Dahl Olsen og Kjeld Richter-Mikkelsen (det tidligere SiD Nørresundby). I filmen indgår desuden samtidige video- og radioptagelser med Carl samt en lang række fotos, der dokumenterer hans liv. Også uddrag af hans digte sat i musik af Peter Abrahamsen er med.

Produktionen af filmen blev gjort mulig ved en omfattende støtte til fonden fra ikke mindre end over halvandet hundrede faglige organisationer, omkring 100 enkeltpersoner samt Fonden Rotatryk, KADs og SiDs Medie- og kulturfond, LOs Kultur- og projektpulje og Columbusfonden.

Inspiration til nutiden
Det var daværende medlem af fondsbestyrelsen og dengang forretningsfører i 3Fs Transportgruppe, Klaus Lorenzen, der foreslog ,at fonden skulle sætte gang i et filmprojekt om Carl.

»På fagbevægelsens skoler, i de lokale afdelinger og ja i undervisning og offentligheden i det hele taget, er der brug for at fortælle historien om, hvordan Carl arbejdede og var med til afgørende at påvirke sin tid. Der er brug for at styrke troen på, at det nytter at blande sig. Og mange af de unge i dag vil gerne vide noget om, hvordan folkeligt politisk arbejde er foregået tidligere. Og her er der jo megen inspiration at hente fx i historien bag Kampagnen mod Atomvåben og også i Carls arbejde i tilknytning til fagbevægelsen,« siger Klaus Lorenzen.

Medlem af fondsbestyrelsen og sønnen Arne Scharnberg understreger:

»Vi håber, filmen vil blive brugt og vist ikke mindst til kultur- og debatarrangementer i fx fagforeninger og i undervisning. Ideen med filmen er, at den gerne skal inspirere til at engagere sig,« siger han.

Bestil filmen
Filmen kan rekvireres af alle, der ønsker at lave et arrangement om Carl Scharnberg. Henvend dig til vores sekretariat ved Kjeld Richter-Mikkelsen:
kjeld.richter.mikkelsen@gmail.com