Uofficielle synspunkter

En anderledes offentlighed

I 1968 tog Carl Scharnberg initiativ til at udgive 'uofficielle synspunkter'. 10-12 gange årligt udsendte han en samling indlæg og synspunkter, der ikke kunne trænge igennem i de officielle medier. Synspunkterne var skrevet af såvel ukendte som kendte forfattere, skribenter og aktivister. 'uofficielle synspunkter' blev udsendt til et netværk på ca. 500 modtagere – de uofficielle: ungdoms- gymnasie- og seminarieblade, fagforeninger, græsrodsgrupper og en lang række enkeltpersoner engageret i fagligt, socialt, kulturelt og politisk arbejde. Senere inddrog Scharnberg også billedkunstnere og grafikere, der illustrerede tekster og digte. Ofte udsendte han også mapper med særtryk med debatskabende tekster og billeder.

Udgifter til tryk og udsendelse af 'uofficielle synspunkter' blev finansieret af en årlig indsamling blandt brugerne, hvor de enkelte grupper, organisationer og personer sendte de beløb - større eller mindre - de kunne bidrage med.

Kendetegnende for alle udsendelser fra 'uofficielle synspunkter' var angivelsen: Eftertryk ses gerne! Alle stillede deres materiale vederlagsfrit til rådighed for de uofficielle. Tanken var, at synspunkterne skulle spredes og diskuteres. Det blev de!

'uofficielle synspunkter' udkom ubrudt i næsten 30 år frem til Scharnbergs død i 1995. Tidligere oplysningssekretær i Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD), John Mølgaard, skriver i sin erindringsbog: «Den røde tråd» (Husets Forlag, 2000, s. 221):

«Jeg kender intet pressebureau, der har bestået af en familie på fire medlemmer, og som har betydet så meget for meningsdannelsen i fagforeninger og klubber».

En komplet samling af Uofficielle Synspunkter findes i dag på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.