Priser i 2016 er uddelt

Priser i 2016 er uddelt

06.11.2016 - 16.11

Socialrådgiverklubben i Odense Kommune sagde i sommeren 2015 fra, da ledelsen pålagde dem ulovlige lukninger af børnesager. Begrundelsen var besparelser. Socialrådgiverne gik til Dansk Socialrådgiverforening, som klagede til Ombudsmanden. En ekstern rapport gav siden stor ros til socialrådgiverne og resulterede i, at de ansvarlige kommunale ledere blev fyret.

"Når ansatte i den hårdt pressede offentlige sektor vælger at sige fra over for beslutninger, der undergraver solidariteten som det bærende princip i velfærdssamfundet, er der er al mulig grund til at støtte dem. Med prisen vil vi gerne vise anerkendelse til kollektivet af kolleger og tillidsvalgte, der har bevaret sansen for ret og rimelighed og valgte at stå op imod urimeligheder og ulovligheder," sagde Hans A. Sørensen fra fondens bestyrelse bl.a. under prisoverrækkelserne 15. juni 2016 på 3Fs kursusejendom Langsøhus.

Det folkelige initiativ ’Venligboerne’ blev dannet i Hjørring for knap 3 år siden og bygger på grundideen om at møde mennesker med venlighed og se, hvad der sker. Venligboerne Flygtningehjælp er opstået som en undergruppe til Venligboerne og betragter hver eneste flygtning som en kilde til inspiration. Grundtanken er at byde flygtninge velkommen til landet og gøre sig umage med at være venlige i mødet med dem. Fra at være en enkelt lokal gruppe i Vendsyssel er Venligboerne nu vokset til nærmest en folkebevægelse.

"Venligboerne viser, at i en politik stemning af fjendskhed over for mennesker med andre baggrunde, historier og værdier sætter den civile solidaritet ind, og de nytilkomne bydes velkommen i fællesskabet. Vi vil gerne støtte Venligboernes vidt forgrenede arbejde, der hele tiden vokser med nye initiativer, og håber, at endnu flere vil bidrage, så den førte politik på flygtninge- og indvandrerområdet kan ændres," udtalte Kristian Gaardsøe fra fondens bestyrelse, da han overrakte prisen.

Årets tredje pris blev givet til Oktoberkoret som anerkendelse af deres mangeårige indsats for solidarisk kultur og som en konkret håndsrækning til korets koncerter og arrangementer i efteråret 2016 i anledning af korets 40 -års jubilæum.

"Den røde tråd i Oktoberkorets arbejde er at sprede sange, hvis perspektiv er menneskers kamp for liv i kærlighed, retfærdighed og fred. Det formål stemmer sig smukt sammen med Carls virke," lød det fra Ditte Scharnberg om bestyrelsens begrundelse for prisuddelingen.

www.oktoberkoret.dk