Filmprojektet "Muren". Journalist Jørgen Flindt Pedersen og fotograf Erik Skibsted har besøgt Vestbredden og produceret videoen "Muren", som skildrer de indemuredes palæstinenseres vilkår. Prisen går til at oversætte videoens tekstdel til engelsk, tysk og arabisk.

Det økologiske Råd for at modvirke regeringens kortsynede miljø- og energipolitik, der truer med at udsulte Det økologiske Råd, som har bidraget med meget solide rapporter og indspark til den danske miljødebat.

Sygehjælpere, plejere og social- og sundhedshjælpere ved Amager Hospital i anerkendelse af, at de i april 2004 gik i strejke for bedre arbejdsvilkår for aften- og nattevagterne. Ledelsen blev tvunget til forhandling og en aftale kom i stand.

Samarbejdet mellem Arbejdere og Akademikere, der blev oprettet i 1970erne, og hvis arbejde har udmøntet sig i mange rapporter, som har været med til at præge den offentlige debat.

Share: