Aktivister mod terrorlovgivning: Organisatio­nerne Oprør, Fighters & Lovers, Horserød Stutthof Foreningen og den faglige klub i TIB, der alle har engageret sig i kampen mod terrorlovgivningen.

Støttekomite i Assens-Mariager for udvist serbisk familie. Støttekomiteen sikrede lokalbefolknin­gens opbakning bag en krigstraumatiseret serber og hans familie, der trues af udvisning, var første prismodtager. Komiteens arbejde er et vigtigt og lærerigt eksempel på nødven­digheden af, at vi som borgere tager medmenneskeligt ansvar i et fremmedfjendsk samfund.

Einer Már Gudmundsson, islandsk forfatter og samfundsdebattør. Einar Már Gudmundssons har vist et markant en­gagement i samfundsdebatten bl.a. i debatbogen “Hvidbogen - Krisen på Island” og et unikt forfatterskab baseret på solidaritet med folket bl.a. i romanerne om en prole­tarfamilie i tre generationer i Reykjavik.

Share: